KARAR VERMEK NEDEN ZORDUR?

John Gardner'ın romanında yaşamın gizemleriyle kafası karışan kahraman bilge, bir rahibe başvurur ve o da iki basit ifade, altı korkunç sözcük sarf eder:

"Her şey yok olur ve seçenekler dışlanır."

Seçenekler dışlanır-bu cümle pek çok karar verme zorluğunun merkezinde yer alır. Her 'evet' için bir 'hayır' olmalıdır. Kararlar pahalıdır, çünkü vazgeçmeyi gerektirmektedir.

Bağışlanan Terapi'den alıntıladığım bu bölümün ilerleyen satırlarında Yalom, karar vermeyi bir sınır deneyim olarak tanımlar. Karar verme kişinin diğer olasılıklarla olan bağını koparır. Kişi karar vererek bazen bir kadını, bazen bir adamı, bir okulu, bir kariyeri seçmekte ve diğer olasılıkları terk etmektedir.

Karara giden yol zordur, çünkü kararlar içinde sonluluk ve zeminsizlik barındırır. İşte bu yüzdendir ki her karar kişiyi kaygıyla dolu bölgeye çeker.

Bu ikilem üzerinden karar vermek kişiyi derin kaygının içerisine iter. Kişi bir kez karar verdikten sonra geçmişte yaşadığı huzursuzluk yerini sakinliğe bırakabilir ya da tam tersi diğer seçeneği dışladığı için bu karardan pişmanlık duyabilir...Ancak sonuç ne olursa olsun kişi karar vererek hayatının seyrine müdahale etmiş ve yaşama sorumluluğunu böylece üzerine almıştır.

index.bg4

index.bg8

Klinik Psikolog Binnur Adıgüzel

1995 İstanbul doğumlu Binnur Adıgüzel, 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından 2021 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji programını yüksek onur derecesiyle bitirmiş ve klinik psikolog unvanını alarak mezun olmuştur. Son beş yılda MOXO, MMPI ve Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) gibi uzmanlık gerektiren testleri uygulama yetkinliği kazanmıştır. Klinik psikoloji alanında 2021 senesinden bu yana aktif olarak seans sürdürmeye devam etmektedir.
WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy) onaylı pozitif psikoterapi temel eğitimi başarı ile tamamlayarak pozitif psikoterapi danışmanı unvanını almış ve pozitif psikoterapinin master eğitiminde süpervizyon dönemine aktif olarak devam etmektedir. 2023 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık yüksek lisansını da başarı ile tamamlayarak çeşitli araştırma projelerinde aktif rol almıştır. Pozitif psikoterapinin yanında bilişsel davranışçı terapi ve kişilerarası ilişkiler terapisi alanlarında uzmanlığı bulunan Binnur Adıgüzel profesyonel klinik psikolog hizmetini sürdürmektedir.