Şizofreni Nedir? Şizofreni Hakkında Yanlış Bilinenler Ve Doğruları

Şizofreni, ne yazık ki halk dilinde birilerini damgalamak için kullanılan psikolojik sorunlardan biri haline gelmiştir. Oysa hiçbir psikolojik sorun bir dışlama ya da damgalama için kullanılmamalıdır. Hal böyle olunca da şizofreni hastalığının anlamı yanlış şekillerde yayılmış ve hastalık hakkında birçok yanlış mit ortaya çıkmıştır. Öyleyse önce şizofreninin gerçekten ne olduğunu öğrenelim. Sonra da hakkında bilinen yanlışları düzeltelim. Şizofreni Nedir? Şizofreni kişinin gençlik yıllarında (18-25 yaş aralığı özellikle) ortaya çıkan, gidişi ve sonlanışı hastadan hastaya değişen kişilerin düşünce, algı, duygu, dil ve davranış yapılarında bozulmalarla kendini gösteren bir ruh sağlığı sorunudur. Türkiye’de görülme sıklığı 1000 kişide 9 olarak bulunmuştur. Şizofreni Belirtileri Nelerdir? Aşağıdaki belirtiler kişinin şizofreni yaşadığının belirtisi olabilir:

  1. Sanrılar (örneğin kendini mesih ilan etme, özel güçlerinin olduğuna inanma, başkaları tarafından yönlendirildiğini, herkesin ona kötülük yapacağını düşünme gibi çok çeşitli sanrı türleri olabilir)
  2. Halüsinasyonlar (görsel, işitsel ya da dokunsal olabilir, örneğin elinin üstünde fillerin yürüdüğünü görme, birtakım sesler duyma)
  3. Düşünce içeriğinde fakirleşme
  4. Darmadağın konuşma, anlamsız cümleler kurma, az konuşma
  5. Dikkat ve hafızada bozulma
  6. Duygusal küntleşme, toplumdan çekilme, soyutlanma.
  7. İş, kişilerarası ilişkiler ve öz bakım alanlarında işlevsellikte düşüş.
  8. Enerji düşüklüğü
  9. Yaşamdan zevk alamama
  10. Çok uzun bir süre aynı pozisyonda hareketsiz kalma

Şizofreni Hakkında Yanlış Bilinenler:

Birden çok kişilikleri vardır. Şizofrenisi olan kişiler saldırgan ve tehlikelidir. Şizofrenisi olan kişiler çalışamazlar. Şizofreni, anne babaların hatalı tutumları sebebiyle gelişir. Tedavisi yoktur.

Şizofreni Hakkında Bilinmesi Gereken Doğrular: Hayır bu şizofrenide görülen bir durum değildir. Çoklu Kişilik Bozukluğu adında ayrı bir psikolojik sorunda görülür. Bu yanlış bir genellemedir. Tedavi olmakta olan şizofrenili kişiler için özellikle bu risk çok düşüktür. Genel olarak ise şizofrenisi olan bireylerin suç oluşturacak davranışlarda bulunma riski, şizofrenisi olmayan bireylere göre küçük bir miktar yüksektir. Hastalık belirtileri devam etse dahi şizofrenisi olan bireylerin çoğu çalışabilirler. Şizofreni genetik etkenler, beynin yapısal değişiklikleri, nörokimyasal değişiklikler, nörofizyolojik değişiklikler ve endokrin etkenlerin neden olduğu bir ruhsal sorundur. Anne babaları durumdan sorumlu tutmak onlara büyük bir suçluluk yaşatmak anlamına gelmektedir. Hayır tedavisi mümkündür. Tedavisinin olmadığı düşüncesi ise kişilerde ümitsizlik ve çaresizliğe sebep olmaktadır. Bu durum hastanın ihmal edilmesine ve kaderine terk edilmesine sebep olmaktadır.

Şizofreni Tedavisi Şizofreni, kişilerin hayatını çok yönlü olarak etkileyen ve yıllarca sürebilen bir bozukluktur. Bu yüzden tedavide hedef, belirtileri azaltmak veya ortadan kaldırmak, kişinin topluma uyumunu ve yaşam kalitesini artırmak, hastalığın zorlayıcı etkilerini mümkün olduğunca azaltmaktır. Bu hedefleri sağlamak için ise ilaç tedavisi ve psikoterapi birlikte yapılmaktadır. Kendinizde ya da bir yakınınızda şizofreni belirtileri olduğunu düşünüyorsanız Terapi Koltuğu psikologlarıyla görüşebilir ve bir psikoterapi sürecine başlayabilirsiniz.

index.bg4

index.bg8

Psikolojik Danışman Selin Topuz

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü 2021 yılında, yüksek onur derecesiyle bitirdim. Objektif çocuk testleri uygulayıcısı eğitimi aldım. Şu an İstanbul Üniversitesi’nde AUZEF kapsamında Sosyoloji öğrenimimi sürdürmekteyim.