Geçmişin Hayaletleriyle Yaşamak: AKTARIMLAR

Aktarım olgusu kişinin geçmişteki bir ilişkideki duygu, tutum ve inançları farklı bir ilişkide farklı kişi veya kişilere taşıyarak hayatında kendi tarihini tekrarlayan bir döngüyü yaratmasına (yineleme zorlantısı) sebep olan ve kökeni geçmişe dayanan yansıtmalardır. Bu kavramı anlamak için gelin önce bazı sorular soralım. Neden bazı yaşam deneyimleri, hayal kırıklıklıkları karşısında hissettiğimiz acı, veya içimizi kaplayan öfke tanıdıktır? Çünkü biliçdışı zaman tanımaz ve tekrar eden hikayede nesiller arası bağlantıları dahi içeren anlamlı bağlantılar vardır. Ve özelikle psikoterapi süreciyle birlikte dikkatli baktığımızda kişinin benzer atıflara ve tutumlara yatkın olduğu görülür. Hatta bu koşulları yaratan ve destekleyen farkında olmadığı davranışlar dahi gösterir. Birçok ekolde kişinin bebeklik veya çocukluk dönemi yaşadığı semptomatik döngüyü tekrarladığı, ebeveyn veya sosyal çevre karşısındaki travmatik deneyimleri ise benzer algılama biçimleriyle tekrarladığı saptanmıştır. Tüm ekoller aktarım olgusunu ele almaz ve sağlıklı bağlanma ile dahi bu olguyla ortaya çıkmış hasarları onarır. Fakat bu olguyla çalışan ekollerde (psikanaliz, aktarım odaklı terapi) danışan seanslara ve terapiste yansıtır bu tutumu ve bu durum izlenir. Örneğin terapistin kendisiyle yeterince ilgilenmediğini duygusuna kapılan ve yaşamında da kendisiyle yeterince ilgilenen insanların olmadığından yakınan bir danışan aslında bebeklik döneminde kendisine yeterince ilgi göstermeyen ebeveynin kendisinde yarattığı yıkımı bu projeksiyon ile yeniden yaşamakta ve bir yandan da acı ve hayal kırıklığını aşmaya çalışmaktadır. Hatta bu duruma kimi zaman yüzleşmeyi ve yeni bir çözüm üretmeyi zorlaştıran savunma mekanizmaları da eşlik eder. Terapi tüm bunları tanıtılır, terapiste yansıtılan aktarım üzerinden dahi bir iyileşme alanı oluşur, ve kişi kendi hikayesini keşfettikçe çözülmeler gerçekleşir, kişi kendisini sınayan döngüsel yaşamdaki sıkışmış enerjilerinden kurtulur ve iyileşme gerçekleşir, bu aynı zamanda kişinin kendi yazgısına açılarak yeni seçim alanları yaratmasıdır.

Uzman Klinik Psikolog Gonca GÜL

index.bg4

index.bg8

Uzman Klinik Psikolog Gonca Gül

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji bölümünde yüksek lisansını İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamladı. Stajını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatılı servisinde yaptı. Stajı süresince psikiyatri servisindeki hastaların görüşmelerinde yer alarak vizitlere katıldı ve hasta süreçlerini gözlemleyerek psikometrik ölçümlerde ve görüşmelerde bulundu. İstanbul Adalet Sarayı Çocuk Mahkemesinde stajyer psikolog olarak suça sürüklenen çocuklarla görüşmeler yaptı ve Çocuk Mahkemelerine katıldı. Danışmanlık ve psikoterapi merkezlerinde stajyer psikolog olarak çocuk ve ailelerle görüştü. Engelli Bakım Merkezinde üç sene boyunca zihinsel ve ruhsal engelli hastalara psikososyal destek hizmeti verdi ve hasta gözlem ve görüşmelerini raporladı, engelli bireylerin aileleri ile görüşmeler yaptı. Aynı süre boyunca ve daha sonrasında psikoterapi merkezlerinde Bireysel psikoterapi ve Çift Terapisi seans görüşmeleri yaptı. Kişilik Bozuklukları, kişilik örüntüleri, Kendilik Psikolojisi, Duygu Durum Bozuklukları, romantik ilişkiler, bağlanma alanlarında uzmanlık kazandı. "Bebeklik Dönemi Bağlanma Stillerinin Yetişkinlik Dönemi Yaşam Deneyimlerine Etkisi" adlı bir adet bilimsel çalışması bulunmaktadır. Psikanaliz, Analitik Psikoloji, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) , Gestalt Psikoterapi, Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT), Somatik Deneyimleme (Somatic Experience), Mindfulness ve Bilişsel Nörobilim alanlarında çeşitli araştırma, seminer ve sempozyumlara katıldı. Şu anda Psikodinamik Psikoterapi, Şema Terapi ve EMDR yöntemlerini kullanarak yetişkin psikoterapisi alanında seans görüşmelerine devam etmektedir. Ruhr Üniversitesi'nden Almanca dilinde ve Bilişsel Nörobilim master alanında kabul almıştır ve şu anda Almanya'da yaşamaktadır. Aldığı Psikoterapi Eğitimleri:• Şema Terapi – Dr. Alp Karaosmanoğlu• EMDR - Klinik Psikolog Seray Serdar• Psikodinamik Yönelimli Yetişkin Psikoterapisi Eğitimi – D.r Engin EKER, Psk. Sema EKER, Uzm. Klinik Psk. Ferhat AKPINAR• Oyun Terapisi – Psk. Dan. Mehlika Zeynep YURT• Resim Analizi – Psk. Dan. Mehlika Zeynep YURT• Evlilik ve Çift Terapisi – Klinik Psikolog Gülçin KESKİN