Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

  1. Kapsam İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Doktor Bilişim Anonim Şirketi'ne (Firma olarak anılacaktır) ait terapi mobil uygulaması sözleşmenin devamında Uygulama olarak anılacaktır. Terapi hizmeti alan kişilere hizmet verecek olan kişi Uzman olarak anılacaktır. Terapi Koltuğu platformlarını ziyaret edip üye olan uygulama kullanıcıları Kullanıcı olarak anılacaktır.

Bu Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını kabul etmeden Terapi Koltuğu hizmetlerini kullanmaya başlayamazsınız. İş bu hizmet koşulları (“Koşullar”) uygulamaya erişiminiz ve hizmetleri kullanımınızla ilgili koşulları, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. Lütfen uygulamayı kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz. Uygulama büyüyüp, uygulamaya ve verilen hizmetlere yeni özellikler eklendikçe bu Gizlilik Politikası Firma tarafından güncellenebilir. Bu belgeye değişiklik yapılması durumunda bu alanda duyurulacaktır. Gizlilik Sözleşmesi’nde değişiklik yapılmasından sonra hizmetleri kullanmaya devam ettiğinizde, yeni koşulları kabul etmiş olursunuz.

2.1 Terapi Koltuğu Kullanıcı Sözleşmesi ve Terapi Koltuğu Gizlilik Politikası’nı kabul ederek kişisel bilgilerinizi, Firma ile paylaşmaya onay vermeniz halinde, saklanmasına da onay vermiş olursunuz. Bu bilgiler tek başına veya başka bilgilerle birlikte sizinle bağlantı kurulabilmesi için gereklidir.

2.2 Kullanıcı adı, şifre gibi erişim bilgilerinin güvenliğinden Kullanıcı sorumludur. Firma olarak uygulama ile iletişimde kullandığınız iletişim kanallarında güçlü bir şifre (büyük, küçük karakterler, semboller ve rakamlardan oluşan) seçmenizi öneririz.

2.3 Firma'nın kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır.

2.4 Firma'nın aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

2.5 Elektronik posta adresi,

2.6 Uygulamadaki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (randevu talebi, görüşmeler, sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan tüm yorum ve içerikler gibi);

2.7 Uygulama üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Firma'ya gönderilen mesajlar,

2.8 Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve giden trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, uygulamayı ziyaret etmenizden, Firma hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

2.9 Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;

2.10 Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler.

2.11 İşbu sözleşmeyi kabul ettiğiniz takdirde; Gerektiğinde kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Firma'nın ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler istenebileceğini kabul etmiş olursunuz.

2.12 İşbu sözleşmeyi kabul ettiğiniz takdirde Terapi Koltuğu uygulamasına Kullanıcı olarak kayıt olduğunuz takdirde sizlerin kişisel bilgilerinizi daha ayrıntılı olarak vermenizi istenebileceği, sizler için ekstra gizlilik koşulları uygulanabileceğini kabul etmiş olursunuz.

  1. Kişisel Bilgileriniz Nasıl Saklanır:

3.1 Kullanıcı’ların bilgileri ve kayıtlı tüm verileri gizli tutulur ve üçüncü kişilerce görülemez. İyi niyetli bir şekilde Firma şüpheye mahal bırakmamak adına bilgilerin güvenliği için elinden gelen güvenlik standartlarını sağlar. Kişisel bilgilerin kaybı, değiştirilmesi veya kötüye kullanımına karşı güvenlik tedbirleri bulunmaktadır.

3.2 Kişisel bilgiler yalnızca savcılık ve emniyet yetkilileri tarafından istenildiği takdirde yalnızca savcılık, mahkemeler ve emniyet yetkilileri ile paylaşır. Bunun dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

  1. İstisnai Haller

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firma, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak, topladığı kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu haller;

4.1 Yürürlükte bulunan mevzuatın gerektirdiği haller,

4.2 Firma'nın kullanıcıları ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasıyla ilgili hallerde,

4.3 Yetkili makamlar tarafından mevzuata uygun şekilde yürütülen bir soruşturma/kovuşturma çerçevesinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde,

4.4 Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

  1. Toplanan Bilgiler

5.1 Firma Kullanıcılardan kayıt aşamasında ad, soyad, e-mail adresi gibi kişisel bilgileri; Uzmanlardan ise yine ad, soyad, ikamet adresi, e-mail adresi, telefon numarası, lisans diploma numarası gibi kişisel bilgileri toplar.

5.2 Uygulama üzerinden danışma hizmeti veren uzmanlar, bu hizmetle ilgili olmak kaydıyla kullanıcılardan boy, kilo, cinsiyet, yaş, meslek, günlük yaşam rutinleri gibi kişisel bilgileri toplayabilirler. Firma bu bilgilerin gizlilik politikası ve kullanıcı sözleşmesi hükümlerine aykırı herhangi bir amaç için kullanılmayacağını ve paylaşılmayacağını garanti eder.

5.3 Kullanıcılardan ödemelerini online olarak kredi/banka kartı ile yapacak olanlarından kart bilgilerini ister, kaydetmez. Sistem ile ilgili sorunların tespiti ve çözümü için Firma gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır.

5.4 Firma sunduğu hizmetin geliştirilmesi amacıyla tarayıcı türleri, sayfa görüntüleme sayıları, her sayfada geçirilen süre, kullanılan aygıt türü gibi bilgileri toplayabilir.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları: Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabi yasalar doğrultusunda korunmaktadır. İşbu gizlilik politikasını kabul ederek, Firma tarafından aksi ifade edilmedikçe uygulamadaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını, değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul etmiş olursunuz. Uygulamayı kullanmaya uygun olduğunuz durumlarda, sadece sınırlı bir yetki ile, ticari olmayan amaçlar doğrultusunda hizmetlere erişiminiz sağlanır. Hiçbir veri madenciliği, veri yakalama, benzeri veri toplama ya da ayıklama metotları kesinlikle yasaktır. Uygulamanın ya da içeriğinin izin verilen kullanım amacı dışında değerlendirilmesi kesin olarak yasaktır ve aksi durumda verilen erişim hakkı derhal iptal edilir. Bu gizlilik sözleşmesi ile ters mühendislik metotlarını ya da benzeri metotları uygulayarak yazılım içeriğini tespit etmeye yönelik bir girişimde bulunmayacağınızı teyit etmiş olursunuz. Bu yazılımın tüm hakları Firma'ya aittir. Kullanılmış olan tasarım, grafik, içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz, pazarlanamaz. Aksi halde Türk Ceza Kanunu Bilişim Suçları Başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır. Bu gibi kural ihlalinde bulunduğu belirlenen Kullanıcı veya Uzman’ların kullanım haklarının iptali Firma'nın inisiyatifindedir.

  2. Sonlandırma: Firma herhangi bir sebep bildirmeksizin hesabınız hizmetin tamamını ya da bir kısmına ulaşım ve kullanıma son verme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte uygulamada hizmet veren Uzman’lar ve Kullanıcı’larla ile ilişkilerini herhangi bir sebep bildirmeksizin bitirme hakkına sahiptirler. Firma, her türlü hileli, yolsuzluk içeren ve yasaya aykırı aktivite hususunda yasal yolları kullanacaktır.

  3. Kullanıcı Hakları

Kullanıcı'lar, Firma'ya başvurarak kendisiyle ilgili; 8.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

8.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

8.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçla uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

8.4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

8.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

8.6. İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini isteme,

8.7. İlgili mevzuata göre düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle uğranılan zararın giderilmesini talep etme Yukarıda yer alan maddelerde geçen hususların haklarına sahiptir.

  1. Genel: Bu Gizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını kabul etmeden Firma hizmetlerini kullanmaya başlayamazsınız. İşbu hizmet koşulları uygulamaya erişiminiz ve hizmetleri kullanımınızla ilgili koşulları, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. Lütfen uygulamayı kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz. Uygulama büyüyüp, uygulamaya ve verilen hizmetlere yeni özellikler eklendikçe bu Gizlilik Politikası güncellenebilir. Bu belgeye değişiklik yapılması durumunda bu alanda duyurulacaktır. Gizlilik Sözleşmesi’nde değişiklik yapılmasından sonra hizmetleri kullanmaya devam ettiğinizde, yeni koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu konular dışında sormak istediğiniz tüm soruları info@terapikoltugu.app mail adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu gizlilik politikası en son 3 Eylül 2021 tarihinde güncellenmiştir.