Kullanıcı Sözleşmesi

  1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu kullanım sözleşmesi Doktor Bilişim Anonim Şirketi (Firma olarak anılacaktır), mental destek verebilecek uzmanlar (Uzman ve Alt Üye İşyeri olarak anılacaktır) ile mental destek hizmeti sunulan portal olan Terapi Koltuğu (terapikoltugu.app web sitesi ve Terapi Koltuğu mobil uygulaması - Uygulama olarak anılacaktır) üzerinden hizmet alan kişiler (Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiş olan sözleşmedir. Ödeme altyapısı için iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (iyzico olarak anılacaktır) tarafından sağlanan altyapı kullanılacaktır.

  1. Sözleşmenin Konusu

Uygulama, web ve mobil uygulama ortamlarında; Uzman ile Kullanıcı’yı bir araya getiren bir aracılık hizmeti sunmaktadır. Uzmanlar Uygulama’ya Firma’nın onayı ile hizmet sağlayıcı olarak kaydolurlar. Kullanıcı’lar, Uygulama’yı kullanarak Uzman’dan hizmet satın alabilirler. Hizmet, Uygulama üzerinden elektronik ortamda sağlanır. İşbu sözleşme ile tarafların yükümlülükleri belirlenmektedir. Firma ya da Uygulama ilgili hizmetlerin sağlayıcısı değil; ilgili hizmeti sağlayabilecek Uzman ile hizmeti alacak olan Kullanıcı’yı bir araya getiren bir elektronik platformdur.

Firma, Uzman tarafından sunulan hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti ve taahhütte bulunmamaktadır. Sözleşme, Firma’nın Uygulama ile ilgili faaliyetleri sürdürdüğü sürece ve Uzman ile Kullanıcı’nın bu hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece geçerlidir. Firma taraflara haber vermeksizin Uygulama ile ilgili hizmetleri sonlandırma hakkına sahiptir. Kullanıcı ve Uzman istedikleri tarihte Uygulama’yı kullanmayı sonlandırabilirler. Uzman’ın kullanımı sonlandırması 4. madde altında ayrıntılı tarif edilmiştir.

Terapi Koltuğu, Uygulama ve Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, uygulama trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanır. Çerezler, kişisel bilgilerinize erişmez. Sadece anonim uygulama ve web sitesi kullanım istatistiklerini incelenir. Terapi Koltuğu'nu kullanarak bu sürece onay verdiğinizi kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Uygulama, sosyal bir alt hizmet olarak gönüllüler ile ücretsiz destek almak isteyenleri bir araya getirmektedir. Bu uygulamanın koşulları alt sözleşme ile belirlenmiştir. Alt sözleşmeye erişmek için tıklayın.

Bu sözleşme, 4 sayfalık ana sözleşme içeriği ile iyzico tarafından sunulan alıcı ve satıcı ek sözleşmelerinden oluşmaktadır. Sözleşme tüm sayfaları ve ekleriyle birlikte kabul edilmiş sayılır.

  1. Kullanıcı’nın Yükümlülük ve Sorumlulukları

3.1. Kullanıcı, Uygulama üzerinden tüm Uzmanların herkese açık bilgilerini inceleyebilir; dilediği Uzmana yazılı mesaj gönderebilir. Mesajın cevaplanması Uzmanın inisiyatifindedir.

3.2. Kullanıcı, seçtiği bir Uzmandan danışmanlık hizmeti satın alabilir. Satın alınan hizmet paketinin ödemesi Firma’nın kontrolü altında, iyzico altyapısı kullanılarak alınacak ve hizmet tamamlanana kadar iyzico’ya ait ödeme havuzunda bekletilecektir.

3.3. Kullanıcı paket satın alırken tanımladığı tarih ve saatte çevrimiçi görüşmeye katılmalıdır. Aksi takdirde görüşme tamamlanmış sayılacak ve ödeme ilgili kesintinin ardından Uzmana aktarılacaktır.

3.4. Paket satın alırken tanımlanan tarih ve saat mücbir sebeple değiştirilebilir. Bu tarih ve saati değiştirme yetkisi ve inisiyatifi Uzman’dadır. Kullanıcı etkinlik zamanından önce Uzman ile iletişime geçerek tarih ve saatin değiştirilmesini talep edebilir.

3.5. Görüşme tamamlandıktan sonra 24 saat içerisinde Kullanıcı’dan herhangi bir itiraz ya da iade talebi gelmediği takdirde ödeme, ilgili kesintiler yapılarak Uzmana aktarılır.

3.6. Kullanıcı yazılı, sesli ya da görüntülü görüşmede herhangi bir argo ifade kullanmayacağını, hakaret etmeyeceğini, küçük düşürücü bir ifade kullanmayacağını kabul eder. Bu tür davranışlar neticesinde Firma, Kullanıcının Uygulama üzerindeki hareketlerini sınırlama konusunda özgürdür.

3.7. Kullanıcı bir paket satın aldıktan sonra, ilgili görüşmeye 24 saat kalana kadar görüşmeyi iptal edebilir ve geri ödeme talep edebilir. İlgili talebin info@terapikoltugu.app e-posta adresine; ad soyad, e-posta, telefon, Uzman, rezervasyon tarih ve saati, iptal gerekçesi bilgilerini ekleyerek gönderilmesi gerekir. Eksik bilgi durumunda talep değerlendirmeye alınmaz. İptal gerekçesine ve/veya sıklığına bağlı olarak Firma, Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki hareketlerini kısıtlama hakkına sahiptir. Geri ödeme işlemi iyzico ve ilgili bankanın işleyiş sürecine bağlı olarak birkaç gün içerisinde yapılır.

3.8. Kullanıcı, Uygulama dahilinde sunduğu tüm kişisel verilerin Firma ve Uzmanlar tarafından saklanabileceğini, görüntülenebileceğini ve destek hizmeti için kullanılabileceğini kabul eder. Kişisel veriler destek hizmeti dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

3.9. Ücretsiz destek isteyen kullanıcının bu hizmeti alıp alamayacağı Uzman ve Firma'nın karar ve inisiyatifine bağlı olup bu konuda herhangi bir garanti sunulmamaktadır.

  1. Uzmanların Yükümlülük ve Sorumlulukları

4.1. Uzman, hizmet vereceği kategori için Firma tarafından talep edilen belgeleri sunarak hizmet sağlayıcı olarak başvuru yapabilir.

4.2. Uzman, sağladığı tüm bilgi ve hizmetlerin doğruluğu, güvenliği ve kalitesinden sorumludur. Uzmanın sağladığı bilgi, belge veya hizmetlerden doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarar Uzmana aittir.

4.3. Firma, dilediği zaman Uzman’dan ek belge talep edebilir. Belgelerin niteliğine ve geçerliliğine bağlı olarak Uzman’ın Uygulama üzerindeki yetkilerini kısıtlayabilir.

4.4. Uzmanın Uygulama’ya hizmet sağlayıcı olarak kabulü, Firma’nın inisiyatifindedir. Firma, başvuru için yapacağı değerlendirme neticesinde kabul, ret ya da bekleme kararı alabilir.

4.5. Firma, kullanıcıya sunulacak hizmet paketlerinin fiyatlarının alt ve üst limitlerini belirlemekte özgürdür. Uzman bu aralık dahilinde vereceği hizmetin bedelini belirlemekte özgürdür. Firma dilediği zaman alt ve üst limitleri değiştirme hakkına sahiptir. Firma, Uzman’ın belirlediği fiyatlar üzerinde dönemsel indirimler uygulayabilir.

4.6. Uzman, müsait olmadığı zamanları Uygulama web sitesinde yer alan yönetim paneli üzerinden işaretlemelidir. İşaretlemeler, seçili tarih ve saatlere rezervasyon yapılmasını engelleyecektir.

4.7. Uzman, mücbir sebep olmadığı müddetçe yapılan rezervasyonlara zamanında katılmak ve belirlenen süre kadar görüşmede bulunmak zorundadır.

4.8. Uzman, rezervasyonu iptal etmesi ya da ertelemesi gerektiği durumda Kullanıcı ile Uygulama üzerinden yazılı iletişime geçer. Kullanıcı’yla ortak görüşe varıldıktan sonra Uygulama paneli üzerinden ilgili rezervasyonla ilgili güncellemeler gerçekleştirilebilir. İlgili sürecin sıklığı ve/veya Kullanıcı’ların şikayetleri neticesinde Firma, Uzmanın faaliyetlerini duraklatma, bitirme ve oluşan zararların telafisi konusunda yaptırım hakkına sahiptir.

4.9. Uzman, tamamlanan bir görüşmeden sonra Firma’dan ödeme talep edebilir. Firma, ilgili kontrollerden sonra havuzdaki ödemenin yapılması için iyzico’ya komut gönderir. iyzico, belirlenen kesintileri gerçekleştirerek Uzmanın beyan ettiği IBAN numarasına ödemeyi sağlar. iyzico’nun sağladığı hizmetlerden doğacak gecikmelerden Firma sorumlu değildir.

4.10. Uzman, aldığı ödemeden doğan yasal yükümlülükleri yerine getirmelidir.

4.11. Uzman, Kullanıcı’nın kişisel verilerini yalnızca Uygulama üzerinden vereceği hizmet için kullanacağını; hiçbir sebeple başka bir amaç için kullanmayacağını, bu verileri Uygulama dışarısına çıkarmayacağını beyan eder. Kişisel verilerin kullanımından doğan her türlü maddi ve manevi zarar Uzman’a aittir.

4.12. Uzman, 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de belirlenen ve güncel kararname içeriklerinde yer alan hizmetlerin dışına çıkmayacağını taahhüt eder. İlgili Resmi Gazete’de belirlenen hizmet alanları aşağıdaki gibidir.

• İhmal ve terk • Kötü muamele • Hastalık ve tedavi sonrası dönem • Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler • İş ve işsizlikle ilgili problemler • Sosyal çevreyle ilgili problemler • Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler • Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler • Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler • Psikososyal durumlarla ilgili problemler • Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma • Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler • Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler

4.13. Terapi Koltuğu, yaptığı pazarlama çalışmaları neticesinde uzmanlara yeni danışanlar kazandırmaktadır. Bu sebeple uzmanın görüşmeye başladığı bir danışan ile gelecek seansları için sistem dışında görüşmesi kesinlikle yasaktır. Danışanın bunu teklif etmesi, teknik problem yaşanması ya da diğer herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. Terapi sürecini Terapi Koltuğu dışına taşıyan uzman sistemden uzaklaştırılacak ve 20 seans ücreti ceza yaptırımı uygulanacaktır.

  1. Firma’nın Yükümlülük ve Sorumlulukları

5.1. Firma, Uygulama’nın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesinden sorumludur. Ancak sunucu, SMS sağlayıcı, ödeme altyapısı ve diğer hizmet sağlayıcılardan dolayı oluşabilecek aksamalar için bir garanti vermez. Oluşabilecek her türlü aksaklığı hızlıca gidermek konusunda gayret gösterecektir.

5.2. Firma, kullanıcının itirazlarını toplama ve gerekli yaptırımları uygulama konusunda tek hak sahibidir.

5.3. Firma, Uzmanların faaliyetlerini izleme ve gerekli yaptırımları uygulama konusunda tek hak sahibidir.

5.4. Firma, ödemelerin alınması, gerekli durumda iade edilmesi ya da ilgili kesintiler yapıldıktan sonra ödemenin dağıtılması konusunda tek hak sahibidir.

5.5. Firma, Uygulama ile ilgili faaliyetleri herhangi bir ön bildirim yapmaksızın durdurabilir ya da sona erdirebilir.

  1. Kullanım Şartları

6.1. Uzman, Firma’nın bir çalışanı ya da ortağı değildir. Firma, Uzman’ın faaliyet göstermesini sağlayan elektronik ortamı sunar. Tüm faaliyetler ve bunların sonucundan Uzman sorumludur.

6.2. Herhangi bir Kullanıcı mağduriyetinde Firma’ya yapılacak itirazlarda Firma taraflara her türlü yaptırım hakkına sahiptir.

6.3. Kullanıcı, dilediği Uzman’dan hizmet paketi satın alarak görüşme rezervasyonu yapabilir. İlgili görüşmeye ilgili tarih ve saatte katılmak zorundadır. Benzer şekilde Uzman da aynı zorunluluğa sahiptir. Taraflar karşılıklı anlaşarak ilgili tarih ve saati güncelleyebilirler.

6.4. Ödeme paket satın alındığında gerçekleşir ve iyzico ödeme havuzunda bekletilir. Rezervasyon tamamlandıktan sonra Uzman’ın talebi ve Firma’nın incelemesi neticesinde ilgili kesintiler yapılarak ödeme gerçekleştirilir.

6.5. Kullanıcı farklı görüşmeler için farklı Uzmanlardan hizmet alabilir.

6.6. Kullanıcı, Uygulama içerisinde sağladığı bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Bu bilgilerin Firma ve Uzman tarafından görüntülenebileceğini ve alacağı hizmet için kullanılacağını kabul eder.

6.7. Firma, yetkili Devlet mercilerinin resmi talebi halinde Uygulama’da yer alan verileri, hassas veri olarak işaretleyerek sunabilir.

6.8. Uzmanlar tarafından sisteme girilen ve mobil uygulama ile web sayfası üzerinden yayınlanan blog yazılarının tüm hakları Firma'ya aittir. Metin yazarı Uzman'ın adı ilgili sayfada sunulacak olup, makalenin çeşitli platformlarda çeşitli amaçlarla kullanma hakkı Firma'ya aittir.

6.9. Uygulama dahilinde ücretsiz destek veren uzmanların yetkinlikleri ve hizmet kalitesiyle ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

  1. Ödemeler

7.1. Kullanıcı, paket satın almak için iyzico altyapısını kullanarak ödemeyi gerçekleştirir.

7.2. Fiyatlara KDV ve diğer tüm vergiler dahildir.

7.3. Ödeme iyzico havuz hesabına alınır.

7.4. Uzman, Kullanıcı’ya ilgili hizmeti sağlar.

7.5. Uzman, Firma’dan ilgili ödemeyi talep eder.

7.6. Firma inceleme başlatır. Herhangi bir engel olmaması durumunda ödeme işlemini başlatır. Alınan ödeme, Firma ile Uzman arasında belirlenen kesinti oranı uygulandıktan sonra yansıtılır. İlgili kesinti oranı elektronik ortamda belirlenir ve e-posta ile bildirilir. Firma, kesintiden doğan geliri için Uzman’a fatura keserek elektronik ortamda iletir. Firma, elde ettiği gelirden doğan sorumluluklarını yerine getireceğini kabul eder. Firma, Uzman’ın gelirine ait muhasebe ve vergi işlemlerinden sorumlu tutulamaz.

7.7. Kullanıcının itirazı ya da Firma’nın tespit ettiği bir kötüye kullanım şüphesi neticesinde ödeme durdurabilir ya da iptal edilip Kullanıcı’ya iade edilebilir. İlgili değerlendirme ve karar yetkisi Firma’nındır.

  1. Sözleşmenin Feshi

8.1. Firma, sözleşmeyi herhangi bir bildirim yapmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8.2. Kullanıcı, kendi isteği ile hizmet talebini durdurabilir.

8.3. Uzman, Sözleşmeyi feshedebilmesi için gerçekleşmiş paket satışlarındakiilgili rezervasyonları tamamlamak ve görüşmeleri gerçekleştirmek zorundadır. Herhangi bir rezervasyonu olmayan Uzman dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Uzmanın sistemden ayrılma bilgisini e-posta ile sunması ve hizmet sunduğu paketleri pasif hale getirmesi gerekmektedir. Aksi halde yükümlülükleri devam edecektir.