Anne Baba Tutum Ölçeği

Her maddede belirtilen ifadeyi kendi anne ve babanızı düşünerek okuyunuz. Daha sonra ilgili ifadede belirtilen davranışa uygunluğu açısından anne ve babanızın tutumunu 5 derece içinde değerlendiriniz.

Anne: İyi bir çocuğun, ana babasının istediği biçimde yetişen, onların dediklerini aynen yerine getiren kimse olduğunu söyler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: İyi bir çocuğun, ana babasının istediği biçimde yetişen, onların dediklerini aynen yerine getiren kimse olduğunu söyler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Benimle ilgili bir karar alırken istek ve gereksinimlerimi dikkate alır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Benimle ilgili bir karar alırken istek ve gereksinimlerimi dikkate alır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Karşı cinsten arkadaşlar edinmeme izin vermez

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Karşı cinsten arkadaşlar edinmeme izin vermez

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Bir güçlükle karşılaştığım zaman beni kendi bulduğu çözüm yolunu uygulamaya zorlar

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Bir güçlükle karşılaştığım zaman beni kendi bulduğu çözüm yolunu uygulamaya zorlar

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Hiçbir konuda kişisel görüşümü sormaz

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Hiçbir konuda kişisel görüşümü sormaz

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Dayağın “cennetten çıkma” olduğuna inanır, ara sıra kullanmakta sakınca görmez

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Dayağın “cennetten çıkma” olduğuna inanır, ara sıra kullanmakta sakınca görmez

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Bana önemli ve değerli bir kişi olduğum inancını vermiştir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Bana önemli ve değerli bir kişi olduğum inancını vermiştir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Ailemizi ilgilendiren konularda karar verirken benim fikirlerimi de dikkate alır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Ailemizi ilgilendiren konularda karar verirken benim fikirlerimi de dikkate alır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Paramı nerelere harcadığımı ayrıntılı bir biçimde kontrol eder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Paramı nerelere harcadığımı ayrıntılı bir biçimde kontrol eder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Cezalandırmak yerine meselelerini benimle konuşmayı yeğler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Cezalandırmak yerine meselelerini benimle konuşmayı yeğler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Beni aklımı kullanmaya, kararlarımı kendi kendime vermeye özendirir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Beni aklımı kullanmaya, kararlarımı kendi kendime vermeye özendirir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Ders çalışıp çalışmadığımı sürekli kontrol eder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Ders çalışıp çalışmadığımı sürekli kontrol eder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Ders dışı uğraşlarımı hoş karşılamaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Ders dışı uğraşlarımı hoş karşılamaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: İlgi ve yeteneklerime uygun meslek seçmede beni serbest bırakır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: İlgi ve yeteneklerime uygun meslek seçmede beni serbest bırakır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Haklı olduğum zaman bunu açıkça söyler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Haklı olduğum zaman bunu açıkça söyler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Okulda iyi notlar almadığım zaman çok kızar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Okulda iyi notlar almadığım zaman çok kızar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Konuşma düzeyinde bile, cinsel konulara ilgi göstermemi istemez.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Konuşma düzeyinde bile, cinsel konulara ilgi göstermemi istemez.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Boş zamanlarımı kendi ilgi ve gereksinmelerim doğrultusunda kullanmaya özendirir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Boş zamanlarımı kendi ilgi ve gereksinmelerim doğrultusunda kullanmaya özendirir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Evden fazla uzak olmayan bir yere bile giderken izin almamı ister.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Evden fazla uzak olmayan bir yere bile giderken izin almamı ister.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Cinsel konularda sağlıklı bir tavır geliştirmeme yardım eder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Cinsel konularda sağlıklı bir tavır geliştirmeme yardım eder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Nedenlerini bile bilmediğim cezalar verir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Nedenlerini bile bilmediğim cezalar verir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Farklı görüşlerde olmamızı doğal karşılar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Farklı görüşlerde olmamızı doğal karşılar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Yerinde ve duruma uygun kararlar verebileceğime inanır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Yerinde ve duruma uygun kararlar verebileceğime inanır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Fikirlerime saygı gösterir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Fikirlerime saygı gösterir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Gençlerin, ailelerinin seçeceği kimselerle evlenmesi gerektiği görüşündedir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Gençlerin, ailelerinin seçeceği kimselerle evlenmesi gerektiği görüşündedir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Geleceğime karşı içten bir ilgi gösterir ama amaçlarımı belirlemeye çalışmaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Geleceğime karşı içten bir ilgi gösterir ama amaçlarımı belirlemeye çalışmaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Aynı fikirde olmadığımız zaman benimle alay eder, bu konuları anlayacak düzeye gelmediğimi söyler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Aynı fikirde olmadığımız zaman benimle alay eder, bu konuları anlayacak düzeye gelmediğimi söyler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Üstün başarı göstermemde öyle ısrar eder ki, not konusunda kaygılanırım.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Üstün başarı göstermemde öyle ısrar eder ki, not konusunda kaygılanırım.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Bir çatışmaya girdiğim zaman, kendi fikrini kabul ettirmeye çalışmadan, kimin neden haklı olduğunu görmeme yardım eder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Bir çatışmaya girdiğim zaman, kendi fikrini kabul ettirmeye çalışmadan, kimin neden haklı olduğunu görmeme yardım eder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Herhangi bir konuda doğru karar verebileceğime inanmaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Herhangi bir konuda doğru karar verebileceğime inanmaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Hoşlanmadığı kimselerle arkadaşlık etmemi kesinlikle yasaklar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Hoşlanmadığı kimselerle arkadaşlık etmemi kesinlikle yasaklar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Anlattıklarımı can kulağı ile dinler, ancak sırlarımı öğrenmek için beni zorlamaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Anlattıklarımı can kulağı ile dinler, ancak sırlarımı öğrenmek için beni zorlamaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Arkadaşlarımı eve çağırmama ve arkadaş toplantılarına katılmama izin verir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Arkadaşlarımı eve çağırmama ve arkadaş toplantılarına katılmama izin verir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Bir derdim olduğu zaman beni dinlemeye hazırdır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Bir derdim olduğu zaman beni dinlemeye hazırdır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Bir güçlükle karşılaştığımda istediği yardımı sağlar, fakat kararı bana bırakır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Bir güçlükle karşılaştığımda istediği yardımı sağlar, fakat kararı bana bırakır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Anlaşamadığımız konularda da fikirlerimi rahatça anlatmama olanak verir ve beni sabırla dinler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Anlaşamadığımız konularda da fikirlerimi rahatça anlatmama olanak verir ve beni sabırla dinler.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Küçük hatalarımı bile şiddetle cezalandırır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Küçük hatalarımı bile şiddetle cezalandırır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Duygu ve gereksinimlerime karşı daima duyarla davranmıştır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Duygu ve gereksinimlerime karşı daima duyarla davranmıştır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Karşı cinsten bir arkadaşımla aramda geçenleri kendine rahatça anlatmama izin verir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Karşı cinsten bir arkadaşımla aramda geçenleri kendine rahatça anlatmama izin verir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Kız-erkek arkadaşların bulunduğu yerlere gitmeme karşı çıkmaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Kız-erkek arkadaşların bulunduğu yerlere gitmeme karşı çıkmaz.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Bana çok hükmeder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Bana çok hükmeder.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Beraber çalışırken işlerin nasıl neden böyle olduğunu açıklamaya çalışır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Beraber çalışırken işlerin nasıl neden böyle olduğunu açıklamaya çalışır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Karşı cins hakkında korku ve güvensizlik uyandıracak telkinlerde bulunur.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Karşı cins hakkında korku ve güvensizlik uyandıracak telkinlerde bulunur.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Bir işi ne kadar iyi de yapsam beğenmez.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Bir işi ne kadar iyi de yapsam beğenmez.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Beni yapabileceğimden fazlasını yapmaya zorlar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Beni yapabileceğimden fazlasını yapmaya zorlar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Kontrol edilmezlerse çocukların kötü davranışlar edineceklerine inanırlar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Kontrol edilmezlerse çocukların kötü davranışlar edineceklerine inanırlar.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Bana rehberlik eder ve davranışlarıma hükmetmez

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Bana rehberlik eder ve davranışlarıma hükmetmez

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Arkadaşlarımı özgürce seçme olanağı tanımaz, görüşleri kendisininkine uymayan arkadaşlarımdan beni uzak tutmaya çalışır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Arkadaşlarımı özgürce seçme olanağı tanımaz, görüşleri kendisininkine uymayan arkadaşlarımdan beni uzak tutmaya çalışır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: İçten bir çabayla beni anlamaya çalışır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: İçten bir çabayla beni anlamaya çalışır.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Anne: Benimle ilgili kararları çoğu kez kendisi verir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Baba: Benimle ilgili kararları çoğu kez kendisi verir.

 • Hiç katılmıyorum
 • Katılmıyorum
 • Kararsızım
 • Katılıyorum
 • Tamamen katılıyorum

Uygulamayı Denemeye Hazır Mısın?

Şimdi uygulamayı ücretsiz olarak telefonuna indirebilir, bu testi ve diğerlerini çözebilirsin. Hatta dilersen test sonuçlarını değerlendirmek üzere bir uzman ile görümtülü görüşme gerçekleştirmeyi talep edebilirsin.