Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği

Lütfen her konu başlığı için 0-4 arası bir puan verin.

ANKSİYETELİ MİZAÇ

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

GERİLİM

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

KORKULAR

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

UYKUSUZLUK

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ENTELLEKTÜEL (kognitif)

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

DEPRESİF MİZAÇ

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

SOMATİK (muskuler)

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

SOMATİK (duygusal)

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

KARDİOVASKÜLER SEMPTOMLAR

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

SOLUNUM SEMPTOMLARI

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

GENİTOÜRİNER SEMPTOMLAR

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

OTONOMİK SEMPTOMLAR

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

GÖRÜŞME SIRASINDAKİ DAVRANIŞ

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Uygulamayı Denemeye Hazır Mısın?

Şimdi uygulamayı ücretsiz olarak telefonuna indirebilir, bu testi ve diğerlerini çözebilirsin. Hatta dilersen test sonuçlarını değerlendirmek üzere bir uzman ile görümtülü görüşme gerçekleştirmeyi talep edebilirsin.