Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği

SOMATİK UĞRAŞLAR: Beden sağlığıyla uğraşma, fiziki hastalıktan korkma, hipokondriyazis

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

ANKSİYETE: Hal veya gelecek için aşırı endişe, korku

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

DUYGUSAL İÇE KAPANMA: Spontan interaksiyon kaybı, izolasyon, kişiler arası ilişkilerde yetersizlik

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

DÜŞÜNCE ÇÖZÜLMESİ: konfü, kopuk, bağlantısız, dezorganize düşünce süreçleri

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

SUÇLULUK DUYGULARI: Kendini suçlama, utanma, geçmişteki davranışlardan pişmanlık duyma

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

GERGİNLİK: Sinirlilik, aşırı hareketlilik, gerginliğin fizik veya motor belirtileri

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

MANİYERİZM VE POSTÜR: Tuhaf, acayip, doğal olmayan motor davranış (tikler dışında)

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

GRANDİYOZİTE: Kendisi hakkında abartmalı düşünceler, gurur, olağan dışı güç ve yeteneğe sahip olduğu inancı

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

DEPRESİF DUYGUDURUM: Elem, keder, umutsuzluk, kötümserlik

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

DÜŞMANCA DAVRANIŞ: Başkaların karşı düşmanlık, kavgacılık, nefret

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

KUŞKUCULUK: Güvensizlik, başkalarının kasıtlık olarak kötülük yapacağına inanma

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

HALLÜSİNATUAR DAVRANIŞ: Normal dışı, uyaran olmaksızın algılama

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

MOTOR YAVAŞLAMA: Yavaşlamış, zayıflamış hareket veya konuşma, beden kuvvetinde azalma

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

İŞBİRLİĞİ KURMAMA: Direnç, temkinlilik, otoriteyi reddetme

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

OLAĞAN DIŞI DÜŞÜNCELER: Olağan dışı, garip, tuhaf, acayip düşünce kavramı

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

DUYGUSAL KÜNTLÜK: Azalmış duygusal ton, duyguların normal şiddetinde azalma

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

TAŞKINLIK: Artmış emosyonel ton, ajitasyon, tepkisellikte artma

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

DEZORYANTASYON: Konfüzyon veya kişi, yer, zamana ait çağrışımların kaybı

 • Yok
 • Çok hafif
 • Hafif
 • Orta
 • Orta-şiddetli
 • Şiddetli
 • Aşırı derecede şiddetli

Uygulamayı Denemeye Hazır Mısın?

Şimdi uygulamayı ücretsiz olarak telefonuna indirebilir, bu testi ve diğerlerini çözebilirsin. Hatta dilersen test sonuçlarını değerlendirmek üzere bir uzman ile görümtülü görüşme gerçekleştirmeyi talep edebilirsin.