Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği

Lütfen uygun seçeneği seçiniz.

Yaşama arzusu

 • Orta veya şiddetli
 • Zayıf
 • yok

Ölme arzusu

 • Yok
 • Zayıf
 • Orta veya şiddetli

Yaşam / Ölüm için Nedenler

 • Yaşam ölümden ağır basmakta
 • Yaşam ve ölüm için nedenler eşit
 • Ölmek yaşamaktan ağır basıyor

Aktif intihar girişiminde bulunma arzusu

 • Yok
 • Zayıf
 • Orta veya şiddetli

Pasif İntihar girişimi

 • Yaşamı korumak için intihar girişimi
 • Yaşamayı ölmeyi şansa bırakabilir
 • Hayatını korumak ve sürdürmek için önlemlerden kaçınma

Zaman boyutu : Süresi

 • Kısa ve geçici dönemler
 • Uzun dönemler
 • Kronik veya hemen daima sürekli

Zaman boyutu : Sıklık

 • Nadiren
 • Aralıklı
 • Sebat eden veya süregen

Düşünce ve Arzuya karşı tutum

 • Kabul etmeyen
 • Ambivalan , tepkisiz
 • Kabul eden

İntihar davranışını / Acting outu kontrol etme arzusu

 • Kontrol etme duygusu mevcut
 • Kontrol edeceğinden emin değil
 • Kontrol etme duygusu yok

Aktif girişimden caydıran etmenler (din, aile, başarılı olmayan ciddi hasar)

 • Caydırıcılar sebebi ile intihar etmeme
 • Caydırıcılar hakkında biraz ilgi gösterme
 • Caydırıcıiar hakkında hiç yada minimal ilgi taşıma

Düşünülen girişim için sebep

 • Çevreyi etkilemek, dikkat çekmek,intikam
 • 0 ve 2 nin kombinasyonu
 • Problemden kaçma, çözmek, tamamen sona erdirmek

Yöntem: Özgüllük ve Planlama

 • Dikkate alınmama
 • Dikkate alınmış fakat detaylar çalışılmamış
 • Detaylar çalışılmış ve çok iyi planlanmış

Yöntem: Erişilebilirlik

 • Yönteme ulaşamıyor, fırsat yok
 • Yöntem zaman ve çaba istiyor, fırsat gerçekten yok
 • Yöntem ve fırsata erişilebilir
 • Gelecekte yöntem ile ilgili fırsat veya erişilebilirlik önceden tahmin edilebilir.

Girişimi gerçekleştirme yeteneğine ilişkin duyumları olması

 • Cesaret yok, korkmuş, çok zayıf, yeteneksiz
 • Cesaret konusunda emin değil, yeteneği var.
 • Yeteneği ve cesareti var

Gerçek girişimin beklentisi / öngörüsü

 • Yok
 • Belirsiz, emin değil
 • Evet

Gerçek Hazırlık

 • Yok
 • Kısmen
 • Tam

İntihar Notu

 • Yok
 • Başlamış fakat tamamlamamış yada bırakmamış, sadece düşünce
 • Tamamlamış, bırakmış

Ölüm beklentisi içinde yapılan son hareketler

 • Yok
 • Düşünmüş ve bazı düzenlemeler yapmış
 • Kesin planlar yapmış yada düzenlemeleri tamamlamış

Tasarlanan girişimin gizlenmesi yada aldatıcı bir tavır sergilenmesi

 • Tasarıları açıkça belli etmek
 • Açıklmaktan çekinmek
 • Yalan söyleme, aldatma, gizli tutma girişimlerinde bulunur.

Önceki intihar girişimi

 • Yok
 • 1
 • Birden fazla

Son girişimle ilgili ölme eğilimi

 • Düşük
 • Orta derecede, ikilemli, emin değil
 • Yüksek

Uygulamayı Denemeye Hazır Mısın?

Şimdi uygulamayı ücretsiz olarak telefonuna indirebilir, bu testi ve diğerlerini çözebilirsin. Hatta dilersen test sonuçlarını değerlendirmek üzere bir uzman ile görümtülü görüşme gerçekleştirmeyi talep edebilirsin.